AJUNTAMENT DE L'ESCALA


Ajuntament:
Carrer Pintor Joan Massanet 34 - 36

L'ajuntament esta obert al public del dilluns al dissabte de 9h00 a 13h00.

Aneu a visitar la web official de la Vila, hi trobareu totes les informacions necessaries:

http://www.lescala-empuries.com/ajuntament/ajuntament.phtml


Tornar a "llocs i gent"