ELS CORREUS

  


Avinguda de Girona

Tel i Fax: 972 77 16 51

El servei de correus us accull del dilluns al divendres de 8.30 a 14.30 i el dissabte de 9.30 a 13.00.

El horari de sortida del correu es a les 14.00 dels dilluns als divendres i a les 13.00 els dissabtes.

Les tarifes i altres informacions es poden obtenir en la web official dels correus d'Espanya:
http://www.correos.es


Tornar a "llocs i gent"