LURDES BOIX

Trobadora de l'Escala


La Lurdes es arxivera professional. En l'Escala, va ser encarregada de l'arxiu municipal. I en va treure un treball magnific. Va escriure o participar en diverses llibres entre els quals aquest:

L'ESCALA. IMATGES DE TRES SEGLES
De Lurdes Boix i Lluis Roura.

Aj. de l'Escala-Diputació de Girona. 355 pp. En cat/cast/fran/angl.

"Retrospectiva que abarca els darrers 300 anys de la vida a la vila costanera de l'Escala. A través d'una tria i selecció fotogràfica, així com també d'una gran cura en la presentació, els autors ens obren una finestra a la història, amb els seus esdeveniments gaudits i soferts, pels quals han passat un poble que ha viscut de cares al mar."

Un llibre magnific, imprescindible per a tots aquells que s'interessan en el poble de L'Escala.

Es pot comprar en totes les llibreries de l'Escala. El preu aproximatiu es de 60 euros, pero s'ho val!!

La Lurdes participa en diverses associacions culturals. En l'article següent, us podreu fer una idea de la seva filosofia laboral:

Els arxivers reivindiquen el seu paper de dinamitzadors culturals.

I ho va fer de "dinamitzador cultural" la Lurdes! El treball que ha fet en l'Escala en fa una gran figura del poble.

Tornar a "Llocs i gent"